Traduceri

Proof-reading
Corectură de text
Legalizare notarială
Livrare gratuită la sediul clientului

Comunicare perfectă, un deceniu de experiență

Traduceri Specializate | Traduceri Tehnice | Traduceri Autorizate | Traduceri Legalziate

Traduceri-Bucuresti-ACEDSuntem alături de dumneavoastră în transmiterea valorilor și a succeselor întregii lumi, prin traduceri profesioniste, specializate atât în domeniul dumneavoastră de activitate, cât și în particularitățile clienților și ale partenerilor dumneavoastră.

Asigurăm traducerea și localizarea software a materialelor dumneavoastră în și din peste 25 de limbi: engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, rusă, bulgară, ucraineană, maghiară, macedoneană, croată, cehă, slovacă, slovenă, polonă, suedeză, norvegiană, olandeză, turcă, greacă, portugheză etc. și în combinații diverse ale acestora.

În acest sens, echipa ACED CONSULT MULTIMEDIA formată din peste 40 de traducători profesioniști și terminologi specializați vă stă permanent la dispoziție, asigurând perfecțiunea comunicării mesajului dumneavoastră.

Fiecare traducător și fiecare terminolog din echipa ACED CONSULT MULTIMEDIA este specializat în anumite domenii de activitate și dedicat unor anumiți clienți. Reușim astfel să integrăm perfect elementele esențiale ale unui parteneriat de succes: oamenii, domeniul și locul. Mai mult decât atât, valorificăm și dezvoltăm acest avantaj pe termen lung, asigurându-i consecvența.

La aceasta contribuie perfecta similitudine între mesajul și semantica textului sursă și cele ale textului tradus, la care se adaugă respectarea identității formatului textului sursă, a schemelor și a diagramelor incluse, precum și a fotografiilor și imaginilor prezentate.

Suntem convinși că veți regăsi în echipa noastră traducătorul perfect pentru domeniul dumneavoastră de activitate și materialul pe care doriți să îl traduceți și să îl localizați.

Paleta extinsă a domeniilor de expertiză în traduceri specializate și localizare software include proiecte de anvergură de: traduceri tehnice, traduceri medicale, traduceri juridice, traduceri economice, traduceri auto, traduceri IT etc.

Traduceri Specializate

Traducerile specializate redau mesajul textului original în limba solicitată folosind stilul și terminologia adecvate.
Paleta extinsă a domeniilor de expertiză în traduceri specializate include proiecte de anvergură, cuprinzând: traduceri tehnice, traduceri medicale, traduceri juridice, traduceri economice, traduceri auto, traduceri IT etc.
Documentele specializate sunt caracterizate, de regulă, printr-un grad de dificultate foarte ridicat. Pentru acest tip de traducere este necesar ca specialistul să fie familiarizat cu terminologia domeniului respectiv dar și să dețină o cunoaștere aprofundată a limbilor implicate.
Materialele care necesită traduceri specializate sunt în general cele care intermediază comunicarea dintre producătorul și utilizatorul echipamentelor: manual de utilizare, manual de punere în funcțiune, caiete de sarcini, cataloage de produse etc.
De aceea echipa de traducători se perfecționează constant în a obține traduceri specializate la fel de judicioase ca originalul, iar această perfecționare presupune actualizarea constantă a glosarelor de termeni dar și o comunicare deschisă și permanentă cu clienţii.
Experiența echipelor de traducători și terminologi specializați este fructificată de cele mai moderne instrumente de management terminologic, TRADOS, TRANSIT, SDLX etc. acestea având scopul de a aduce eficiență, calitate și uniformitate, termene reduse de realizare și costuri reduse, direct proporţionale cu redundanţa informației.
Calitatea traducerilor specializate, este asigurată de serviciul suplimentar de revizuire și implementare de termeni de specialitate, procedură prin care materialele traduse se uniformizează atât din punct de vedere lingvistic dar şi tehnic.

Traduceri Tehnice

Traducerea tehnică este o industrie care funcţionează pe nişe de piaţă.
Traducerile profesionale sunt realizate de traducători specializaţi pe diverse domenii și sectoare de activitate: traduceri tehnice auto: manuale de exploatare auto, manuale de utilizare, carnete de service auto, carnete de garanţie, manuale de reparații, manuale de vânzări, fișe post, fișe specificații tehnice, cataloage de produs, comunicate de presă etc.; traducerile tehnice medicale: prospecte, fișe produs, fișe medicale; traduceri juridice: contracte, legislație, acte diverse; traduceri tehnice comerciale si economico-financiare: rapoarte financiare, rapoarte de audit, dosare licitații, scrisori bancare, legislaţie, contracte diverse etc.; traduceri tehnice domeniul construcții: documentație de proiectare, fișe produs, cataloage de produs etc.; traduceri tehnice domeniul electric : manuale de utilizare, manuale de instalare, manuale service, certificate de garanție, cataloage de produs, pliante de produs, volante, comunicate de presă etc.; traduceri tehnice termoficare și răcire: documentație de proiectare, cataloage de produs, fișe specificaţii tehnice, fișe produse, instrucţiuni, manuale tehnice, manuale utilizare, comunicate de presa etc.
Traducerile de calitate se obțin cu ajutorul unor resurse tehnice de ultimă generație, prin îmbunătățirea glosarelor terminologice specifice fiecărui client și, nu în ultimul rând, cu instrumente de traducere asistată de calculator şi pachete software de grafică pentru proiecte speciale.
Un instrument de mare ajutor în cazul traducerilor tehnice este memoria de traducere. Memoria de traducere este o bază terminologică bine documentată, iar prin utilizarea ei se economisește timpul de lucru al traducătorului dar și costul clientului. Cu ajutorul memoriei de traducere se pot întocmi liste de termeni tehnici specifici fiecărui domeniu tehnic de activitate.
Expertiza umană, susținută de tehnologiile specializate de traduceri, dar și o revizuire de specialitate asigură standarde de calitate.

Traducerile Autorizate

Traducerile autorizate sunt realizate întotdeauna de traducători autorizaţi de Ministerul Justiției din România. Documentele care necesită autorizare sunt acele documente cu caracter oficial, iar autorizarea este un pas premergător legalizării notariale. Exemple de documente ce necesită autorizare: adeverințe, contracte, acte de studii, documente legislative.
Procesul de autorizare presupune semnarea și stampilarea documentului tradus de către traducătorul autorizat de Ministerul Justiției din România.

Traducerile Legalizate

Traducerile legalizate sunt acele traduceri autorizate care au aplicată încheierea de legalizare notarială a semnăturii traducătorului autorizat de Ministerul Justiției din România. În cazul unei traduceri autorizate pe lângă încheierea de legalizare, se atașează o copie a documentului sursă tradus.
Traducerea autorizată poate fi legalizată cu condiţia ca Notarul public să dețină specimenul de semnătură al traducatorului autorizat, a cărui semnatură o legalizează, specimen care este aplicat pe copia Autorizației de traducător autorizat.
Pentru a putea legaliza semnătura traducătorului de pe un document emis de o autoritate din afara României, acesta trebuie să fie apostilat sau supralegalizat, pentru a putea ști dacă autoritatea care l-a emis are în competență emiterea documentelor de acest tip.
De asemenea, actele emise de autoritățile din România pentru a fi folosite în afara țării necesită a fi apostilate sau supralegalizate, pentru ca instituțiile care le primesc să știe că autoritatea din România are în competență emiterea de astfel de acte.
Traducerile legalizate se adresează în special documentelor și actelor oficiale, contracte, acte de studii, documente legistaltive.

Proof-reading

Materialele dumneavoastră sunt permanent supervizate de către personalul specializat ACED Consult, traducerea acestora fiind întotdeauna adaptată și verificată în detaliu de către o persoană perfect familiarizată cu particularitățile activității pe care o desfășurați, precum și cu cerințele dumneavoastră și terminologia pe care o agreați.

Terminologii specializați ai ACED CONSULT MULTIMEDIA verifică și adaptează traducerile realizate în etapa anterioară, contribuind astfel în mod definitoriu la maximizarea calității materialului respectiv.

Verificarea de specialitate a traducerilor este etapa finală a procesului de traducere specializată și de verificare a calității serviciilor noastre.

Paleta extinsă a domeniilor de expertiză în verificări specializate include proiecte de anvergură de: traduceri și verificări tehnice, traduceri și verificări medicale, traduceri și verificări juridice, traduceri și verificări economice, traduceri și verificări auto, traduceri și verificări IT etc.Corectură specializată de text

Pentru un plus de siguranță, oferta noastră include servicii de corectură specializată de text pentru materialele deja traduse de dumneavoastră și care necesită o verificare profesionistă și de specialitate.

Paleta extinsă a domeniilor de expertiză în verificări specializate include proiecte de anvergură de: corectură texte tehnice, corectură texte medicale, corectură texte juridice, corectură texte economice, corectură texte auto, corectură texte IT etc.Legalizare notarială

În completarea serviciilor de traduceri specializate, la cererea dumneavoastră, asigurăm legalizarea notarială a oricăror materiale traduse sau corectate de noi.Livrare gratuită la sediul clientului

Pentru confortul dumneavoastră, livrarea materialelor la sediul/depozitul dumneavoastră este efectuată în cel mai scurt timp, fără perceperea unor taxe suplimentare.

Dezvoltăm astfel o relație de colaborare îndelungată, într-o continuă perfecționare, adaptându-ne permanent la cerințele dumneavoastră și la schimbările acestora.